Shingel – ett exklusivare alternativ till papptaket

Har du funderat över att välja papptak till hemmet men gillar inte utseendet? Då skulle shingeltak kunna vara ett intressant alternativ.

Shingeltak är ganska likt vanligt papptak och består av en glasfiberfilt som kombinerats med något som liknar asfalt. Ett stort plus när det kommer till shingel är att materialet är mycket svårt att antända. Samtidigt är det förhållandevis enkelt att lägga ett shingeltak på egen hand. Men har shingeltaket några nackdelar?

Självklart finns det nackdelar även med shingeltak, här är ett par punkter som är värda att se över innan du bestämmer dig:

•Inte särskilt miljövänligt
•Klarar inte av för stora snömassor
•Kräver en del underhåll, bland annat måste det behandlas med ny takmassa efter en tid

Men även om det finns en del nackdelar, som självklart ska tas med i beräkningen, finns det också stora fördelar. Shingeltak är väldigt hållbart och med rätt skötsel kan det faktiskt hålla i upp till drygt 20 år. För den som är händig går det dessutom ofta att lägga taket på egen hand, något du såklart sparar in en hel del pengar på i arbetskostnader. Är du inte händig bör du dock alltid anlita en professionell takläggare.

Priset för takläggning – lite dyrare med shingel

Shingeltak är inte det billigaste alternativet när det kommer till tak. Både betongtak och papptak finns att köpa till billigare priser. Om vi gör en snabb jämförelse på det generella prisläget för olika taktyper ser det ut så här:

•Betongtak: 160 – 200 kronor per kvadratmeter
•Papptak: 100 – 150 kronor per kvadratmeter
•Shingeltak: 170 – 230 kronor per kvadratmeter

Men när det kommer till takläggning ska du aldrig stirra dig blind på enbart priset eftersom du också måste kolla upp takets livslängd, skötsel, kvalitet och utseende. Tegeltak är exempelvis ett ganska dyrt takmaterial, men det är också ett av de mest hållbara och har den längsta livslängden. Här kanske taket och installationen är dyrast, men i och med att det håller väldigt länge kanske det i slutändan visade sig vara det billigaste.

För att få en bättre prisuppfattning om vad shingeltak kostar för din bostad måste du begära offert. Det är alltid bra att få in offerter och kalkyler från cirka 3 till 5 firmor. Då blir det tydligt att se vad de kan erbjuda och vad prisläget är. Du kan börja med att göra en gratis kostnadsförfrågan på taklaggare.se om du vill.

Här kan du också läsa mer om hur det fungerar med offerter vid ett ett takbyte 

Viktigt att komma ihåg inför takbytet

Det är lätt att tro att man får göra som man själv vill med sitt eget hem, men tyvärr är det inte alltid så. Att byta tak kan faktiskt vara något du måste ha bygglov för. Om du bor i ett tätbebyggt område kan du alltså behöva bygglov för att få byta tak eftersom själva utseendet måste passa in i omgivningen. Detta varierar naturligtvis från kommun till kommun.

Minska risken för takras – snön väger mer än du tror

Taket kräver en del underhåll och jobb, speciellt om du vill att taket ska se fint ut och vara fritt från hål under många år. När snön faller är det extra viktigt att ta hand om sitt tak. Det är nämligen nu som risken är stor för att det blir skador på taket som i värsta fall kan leda till att taket rasar in. Tak som lutar mellan 20 till 30 grader kommer att samla på sig mer snö än andra lutningar. Du kanske undrar varför ett plattare tak skulle samla på sig mindre? Det beror på att snön lättare kan blåsa bort på ett flackt tak, även vid låga vindhastigheter.

Snöras från ett högt tak till ett lågt tak

När snön faller från ett högre tak till ett lägre tak ökar risken för att taket ska rasa in. Om det bildas is kan det även hända att isen utvidgar sig på ett sådant sätt att den skadar pannorna. I en rapport från Boverket från 2011 undersökte man vad det var som orsakade så många takras under de snörika vintrarna. Man drog slutsatsen att det framförallt var större byggnader med tak som hade låg lutning och stor spännvidd som fick takras.

I vissa fall handlade det även om att sidostabiliseringen var bristande. Dessa faktorer, tillsammans med ett väder där det snöade mycket och blåste stabilt, gjorde att många tak rasade in. Blåsten fick all snö att samla sig på ett ställe.

Takras är en dyr affär

Priset för ett takbyte blir högre under vintern, speciellt med tanke på de försvårande förutsättningarna, värmeförlusten och tidspressen. Det är inte bara risken för takras som du måste tänka på. Under vintern så bildas även stora istappar. Dessa istappar kan bli livsfarliga när de faller. Om någon råkar stå under tappen när den lossnar är risken väldigt stor för att skadorna blir allvarliga.

Här kan du läsa mer om hur mycket det kostar att lägga om taket

Ta hjälp av en professionell takskottare

Om du har en mindre bostad kan du alltid försöka skotta taket själv men i många fall är det bättre att låta en riktig takskottare utföra arbetet. Det beror på flera anledningar. Först och främst har du säkerheten. Att skotta tak är extra riskabelt på grund av vädret. Jobbet i sig är redan farligt som det är eftersom takskottaren jobbar på hög höjd. En takskottare kan kosta mellan 300 upp till 500 kronor i timmen. Hur lång tid det tar att skotta ett tak beror på hur stort taket är. En sak är säker, det är betydligt billigare att anlita en takskottare jämfört med att byta taket om det skulle rasa in.

Därför ska du investera i en ställning till hemmet

En av de lite mer oväntade kostnaderna som du stöter på när du ska byta tak är kostnaden för ställningen som kan behöva användas. Det kan kosta mellan 500 upp till 1000 kronor per dag att hyra en ställning och då har vi inte räknat med transporten och monteringen, två moment som också kan få upp priset.

Du kanske tror att du inte behöver en ställning när du planerar ditt takbyte. Men du gör det mycket svårare för dig själv om du skippar ställningen, plus att arbetet dessutom blir mycket svårare att utföra på ett säkert sätt. En ställning, det vill säga en plattform som sitter på fyra stabila ben, är mycket säkrare än en stege.
Om ställningen endast kunde användas vid takbyten hade ett köp varit en ganska onödig kostnad. Tursamt nog så kommer du garanterat få användning av din ställning ganska ofta om du äger ett hus. Det är perfekt att använda när du ska måla, om du vill renovera eller om du ska utföra någon annan typ av syssla på hög höjd.

Vad kostar det att köpa en helt ny ställning?

Det beror på vad det är för typ av ställning du behöver. Det finns många olika typer av ställningar inom byggbranschen. En populär version är modulställningen. Det är en typ av ställning som du kan lägga till delar på allt eftersom du flyttar på den. Du kan hitta ställningar hos flera byggvaruhandlare. För att ge dig ett prisexempel så erbjuder K-rauta en aluminiumställning med moduler, från modul A till modul D. Varje modul är som en egen byggkloss. Du kan montera upp en ställning som når 9 meters höjd med hjälp av modul A, B, C och D. Modulerna köper du separat. I skrivande stund har de följande pris:

  • Modul A – 4 000 kr
  • Modul B – 6 000 kr
  • Modul C – 5 500 kr
  • Modul D – 7 500 kr

Skulle du köpa allihop så kostar det 23 000 kronor.

Dela kostnaden med grannarna

Du som läser denna text äger med stor sannolikhet en villa. Det kan även vara så att du har grannar som också har villor. Även dessa bostäder kommer att behöva målas om, restaureras eller bytas tak på. Det innebär att du inte är själv om att behöva en ställning. Istället för att låta hela ställningspriset ingå i din kostnad kan du prata med dina grannar och köpa ställningen tillsammans under villkoret att alla kan använda sig av ställningen vid behov.

Ta din säkerhet seriöst

Om du skulle ramla från en meters höjd på ett väldigt olyckligt sätt så kan det faktiskt resultera i att du dör. Att jobba på hög höjd är riskabelt och det gäller att du faktiskt prioriterar din egna säkerhet. Om du ändå ska köpa in en byggställning kan du även köpa in skyddsutrustning för arbeten i hög höjd. Det finns många olika typer av skydd att köpa, bland annat färdiga paket. Fallskyddspaketet 1 Miller från Honeywell kostar cirka 2 300 kronor. Där ingår tvåpunktssele med förankring bak och vid bröst, ett automatiskt glidlås och två förankringslinor.

Så ska du tänka när du ber om en offert på takbytet

Att byta tak är dyrt oavsett om det är ett litet eller ett stort tak. Det finns många anledningar till att vilja byta själva taket. Kanske har pannorna gått sönder eller så har det börjat läcka in. Om du inte vill eller kan utföra takbytet själv måste du anlita takläggare som gör det åt dig.

Här går vi igenom lite saker att tänka på när du ber om en offert för ditt takbyte. Rent allmänt så bör du alltid be om flera offerter. Se till att ta in minst tre olika kostnadsförslag inför ditt takbyte. Du kommer snabbt att märka att priserna kan skilja sig åt en hel del.

Det ingår i priset

För att du ska kunna jämföra de olika förslagen bör du ha mer information att gå på än bara själva totalkostnaden. Å ena sidan har du materialkostnad, vilket oftast inte är den stora kostnaden. Här ingår de nya takpannorna och allt annat material som takläggaren kan komma att behöva. Å andra sidan har du arbetskostnaden. Denna kostnad är den största variabeln och det är även här som du kan spara in en hel del genom ROT-avdraget.

Materialkostnaden beror på hur stort taket är och vad det är för typ av takpannor du använder. Det finns alla möjliga typer av takpannor, något vi går igenom i ett annat inlägg. Det finns även billiga och dyra alternativ när de kommer till de olika typerna av takpannor.


Tegelpannor brukar oftast vara dyrast och kan kosta upp emot 200 kronor per kvadratmeter. Papp och plåttak kostar oftast mindre. Du kan dock hitta väldigt dyra plåttak och väldigt billiga tegelpannor.

Arbetet som takläggarna utför kan kosta dig mellan 350 upp till 800 kronor i timmen. Räkna med att det tar ungefär en timme att lägga en kvadratmeter tak för en person. Det kan gå lite snabbare om det finns två som arbetar samtidigt. För ett tak på 150 kvadrat så handlar det om runt 150 timmar bara för själva taket. Sedan kan det även finnas saker som tar tid utöver takläggningsarbetet.

Få din offert specificerad

När du ber om en offert för ditt takbyte – se till att du får den specificerad! Då kan du se hur stor del av den totala kostnaden som består av material och dylikt samt hur stor del som består av arbetskostnaden.

Du kan använda dig av ROT-avdraget för att få ned arbetskostnaden med 30 procent. Detta kan spara dig tusentals kronor. Se dock till att du faktiskt uppfyller kraven för att få rotavdrag, annars kan du få en väldigt jobbig restskatt.

Kvalificerar jag för ROT-avdrag? 

När du väl har frågat om du kan få din offert specificerad blir det enklare att jämföra de olika förslagen. Du märker även om någon har glömt att lägga till något eller om de har en kostnad som inte de andra takläggarna har. Slutligen är det viktigt att poängtera att det inte bara handlar om pris utan även om resultat. Be om referenser och kolla upp dessa. Ibland kan det dyka upp positiva och negativa överraskningar när du börjar prata med företagens tidigare kunder.

Välj rätt tak till ditt hus

Taket är viktigare än vad du tror. Det ser inte bara till att du slipper regn och rusk. Ett tak bidrar även till husets utseende och är viktig för värmeisoleringen. Det finns många olika typer av tak att välja mellan idag. Vi går igenom de olika taken och vilka för- och nackdelar de har. Dessutom går vi igenom hur stor kostnaden kan bli om du funderar på att byta till ett nytt tak.

Olika typer av takpannor

En klassisk takpanna är tegeltakpannan. Det är en vacker produkt som dessutom känns lyxig. Fördelen med just tegelpannor är att de är hållbara och starka. De blir inte blekta och ljusa av solen. De börjar inte heller rosta eller tappa färg. Tegelpannan behåller sitt utseende år ut och år in. Skulle en panna spricka eller gå sönder så är det oftast lätt att byta den enskilda pannan.

Är tegeltakpannor perfekta?

Nej, men de är riktigt bra. Om vi ska prata om nackdelarna så får vi börja med kostnaden för takbytet. Din kostnad kan bli ganska stor när du byter till tegelpannor, speciellt om du har ett stort tak och väljer lite dyrare tegelpannor. Det beror inte bara på materialkostnaden. Tegelpannor till taket är ganska tunga och kan kännas omständliga att arbeta med.

Fördelar och nackdelar med plåttak

Ett alternativ till tegel är plåt. Ett plåttak väger mycket mindre, något som förenklar hanteringen rejält både vid transport och vid själva bytet. Dessutom är det nästan alltid billigare än tegel. Det är dock inte lika hållbart, vilket innebär att du kan behöva byta tak igen lite snabbare jämfört med tegel. Eftersom det är arbetskostnaden som står för en stor del av din kostnad så kan det i slutändan ändå vara bättre att satsa på det takmaterial som håller längst.

Ska jag välja plåt istället för tegel?

Plåt och tegel är inte de enda materialen du kan välja mellan. Ett annat alternativ är betong. De påminner väldigt mycket om tegel men har oftast lite bättre egenskaper och skydd mot exempelvis frost. Viktmässigt är det så gott som likvärdigt med tegel och utseendemässigt finns det betongpannor i flera färger, både enkupiga och tvåkupiga. Betongpannor introducerades under 1950-talet men är en av de mest populära valen tillsammans med tegelpannor.

Så mycket kostar det att byta tak

Om du ska lägga ett helt nytt tak så är dessa tre alternativ bra att överväga. Ska du däremot byta taket från ett material till ett annat så bör du tänka på att undertaket måste klara av ditt nya tak. Det innebär bland annat att läktarna kanske behöver läggas om. Du kan läsa monteringsanvisningarna till ditt nya tak för att se om du behöver läkta om taket. Detta medför naturligtvis mycket extrajobb, något du hade sluppit om du bara bytte de trasiga takpannorna med likadana fast nya.

Så mycket kostar olika tak

Ska jag ta hjälp eller byta taket själv?

Om du utför arbetet själv så är det bara själva materialet som kostar. Om du däremot inte kan eller vill fixa det själv så måste du vara beredd att betala en del. En snickare eller takläggare tar runt 400 upp till 700 kronor i timmen. Du kan alltid be om ett eller flera kostnadsförslag för att få en uppskattning om hur stor just ditt takprojekt kan bli.