Anlita takläggare

När man ska anlita takläggare finns det mycket att tänka på. Det är inte bara priset som ska kännas rätt utan också kontakten man får med företaget och de som ska utföra arbetet. Det är viktigt att man känner förtroende för takläggarna. Man gör sig själv en stor tjänst om man lägger lite tid på att kontrollera att företaget är seriöst och pålitligt.

Priset påverkas av olika faktorer

Det är ofta dyrare att anlita hantverkare som ska jobba i en stor stad än på en mindre ort. Geografi kan alltså vara en sak som påverkar priset. Andra faktorer är till exempel hur stort arbetet är, vilka takläggareförutsättningar som finns och hur väl man förhandlar. För en takläggare i Stockholm är normal timkostnad mellan 400-600 kronor (innan ROT-avdrag och inklusive moms).

En annan sak som kan påverka priset är hur stor erfarenhet takläggaren har. Det är naturligt att en takläggare med lång erfarenhet är något dyrare än den som inte har varit i branschen så länge. Det är förstås upp till var och en att bedöma om det är värt att betala några kronor extra för att få tryggheten i att anlita någon med lång erfarenhet, men det ena behöver inte vara bättre än det andra.

Pålitligheten är viktigast

Priset är en stor del men får ändå någonstans ses som sekundärt eftersom det trots allt är viktigast att takfirman man anlitar vet hur arbetet ska utföras och håller vad de lovar. Det gäller med andra ord att man kontrollerar att det är ett seriöst företag man har att göra med. Det första man bör göra är att försäkra sig om att firman har F-skatt. Svart arbetskraft ska alltid undvikas!

Man kan också ta reda på om företaget har några skulder. Med stora skulder finns alltid en risk att firman går i konkurs innan arbetet är slutfört. Skatteverket och Kronofogden kan svara på många frågor om det. En annan bra sak är att be firman om referenser som man kan prata med. Man ska inte vara rädd för att fråga – det är det referenserna är till för. Bra frågor är till exempel:

•  Blev slutresultatet som planerat?
•  Hur fungerade arbetet?
•  Blev arbetet klart inom överenskommen tid?
•  Tillkom det några extra kostnader?
•  Hur hanterade firman eventuella problem?
•  Har några problem uppstått i efterhand?

Man kan också ställa relevanta frågor direkt till firman: vad händer till exempel om arbetet drar ut på tiden eller om det uppstår några problem? Vad kommer firman i så fall att göra för att åtgärda dessa? Kom ihåg – det finns inga dumma frågor, bara dumma svar!

Förhandla om priset

När det gäller priset finns det mycket man kan göra för att försöka förhandla sig till en bättre deal. För det första bör man alltid ta in offerter från flera olika företag så att man kan jämföra priser. Runt fem företag brukar vara lagom att ta in offerter från, och då kan man gärna välja några större och några mindre företag för att få en bra variation.

Det kan löna sig att låta firmorna veta att man har kontakt med andra för att sätta lite press på dem. Genom att själv vara flexibel kan man också få en bättre deal. Om man till exempel kan vänta tills takfirmorna har lågsäsong kan man förmodligen förhandla sig till ett bättre pris. Man ska också komma ihåg att takläggning berättigar till ROT-avdrag som gör arbetskostnaden lägre.

Skriv ett tydligt avtal

När allt känns rätt är det dags att göra ytterligare en sak för att försäkra sig om att inga otrevliga överraskningar kommer att uppstå  – och det är att skriva ett tydligt avtal med takläggaren. Där ska det framgå vad det är som ska göras, hur lång tid det ska ta, vad det kommer att kosta och vad som händer om det skulle uppstå några problem.

Man bör alltid ta reda på vilken sorts garanti takläggaren ger för sitt arbete och hur mycket denna täcker. Som kund har man alltid rätt att reklamera ett dåligt utfört arbete, men detta ska då ske inom en rimlig tid. Vad som är rimligt kan vara lite av en bedömningsfråga, men när det gäller tak kan man vara ganska lugn eftersom det ofta tar tid för problemen att faktiskt visa sig.