Minska risken för takras – snön väger mer än du tror

Taket kräver en del underhåll och jobb, speciellt om du vill att taket ska se fint ut och vara fritt från hål under många år. När snön faller är det extra viktigt att ta hand om sitt tak. Det är nämligen nu som risken är stor för att det blir skador på taket som i värsta fall kan leda till att taket rasar in. Tak som lutar mellan 20 till 30 grader kommer att samla på sig mer snö än andra lutningar. Du kanske undrar varför ett plattare tak skulle samla på sig mindre? Det beror på att snön lättare kan blåsa bort på ett flackt tak, även vid låga vindhastigheter.

Snöras från ett högt tak till ett lågt tak

När snön faller från ett högre tak till ett lägre tak ökar risken för att taket ska rasa in. Om det bildas is kan det även hända att isen utvidgar sig på ett sådant sätt att den skadar pannorna. I en rapport från Boverket från 2011 undersökte man vad det var som orsakade så många takras under de snörika vintrarna. Man drog slutsatsen att det framförallt var större byggnader med tak som hade låg lutning och stor spännvidd som fick takras.

I vissa fall handlade det även om att sidostabiliseringen var bristande. Dessa faktorer, tillsammans med ett väder där det snöade mycket och blåste stabilt, gjorde att många tak rasade in. Blåsten fick all snö att samla sig på ett ställe.

Takras är en dyr affär

Priset för ett takbyte blir högre under vintern, speciellt med tanke på de försvårande förutsättningarna, värmeförlusten och tidspressen. Det är inte bara risken för takras som du måste tänka på. Under vintern så bildas även stora istappar. Dessa istappar kan bli livsfarliga när de faller. Om någon råkar stå under tappen när den lossnar är risken väldigt stor för att skadorna blir allvarliga.

Här kan du läsa mer om hur mycket det kostar att lägga om taket

Ta hjälp av en professionell takskottare

Om du har en mindre bostad kan du alltid försöka skotta taket själv men i många fall är det bättre att låta en riktig takskottare utföra arbetet. Det beror på flera anledningar. Först och främst har du säkerheten. Att skotta tak är extra riskabelt på grund av vädret. Jobbet i sig är redan farligt som det är eftersom takskottaren jobbar på hög höjd. En takskottare kan kosta mellan 300 upp till 500 kronor i timmen. Hur lång tid det tar att skotta ett tak beror på hur stort taket är. En sak är säker, det är betydligt billigare att anlita en takskottare jämfört med att byta taket om det skulle rasa in.