Frågor & svar

Här hittar du fyra vanliga frågor om tak och takläggning!

Hur vet man att taket är tätt?

Synliga tecken på läckage kan till exempel vara mörka fläckar, murket och rötangripet trä eller dålig lukt. Om det inte finns några synliga tecken kan det vara bra att gå husesyn när det regnar. Innertaket på vinden ska vara torrt. ljust och dofta friskt. Det kan vara bra att titta lite extra på känsliga ställen, som till exempel runt skorsten och takfönster. Även ställen som är extra utsatta för vind bör kontrolleras. Det kan finnas risk att regn och snö blåser in. Tilltäppta hängrännor kan också orsaka skador, så dessa bör man också se över.

Vad är det för skillnad mellan betongpannor och tegelpannor?

Tegel har använts till tak i flera hundra år. Betongpannan introducerades först på 1960-talet. Betongpannor är oftast billigare än tegelpannor och har också en del andra fördelar, till exempel att de aldrig fryser sönder eftersom betong suger upp betydligt mindre vatten än tegel. Betong finns även i en mängd olika kulörer men har å andra sidan inte en lika levande lyster som tegel har och åldras inte heller lika vackert. Tegeltak kan även ha en något längre livslängd.

Hur lång livslängd har ett tak?

Takets livslängd beror framförallt på vilket material det består av, men livslängden kan även påverkas av väder och vind och hur väl man sköter och underhåller taket. På ett ungefär kan man säga att tegeltak håller i minst 100 år, och dagens betongtak håller ungefär lika länge. Ett förzinkat plåttak håller 20-50 år och ett modernt papptak håller 25-30 år. När man räknar på hur mycket en takläggning kommer att kosta kan det alltså vara bra att även räkna på hur länge taket kommer att hålla för att få en uppfattning om kostnaden över tid.

Får man använda sig av ROT-avdrag när man anlitar takläggare?

Takläggning är berättigat till ROT-avdrag vilket betyder att man får dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år, men som vanligt finns det vissa krav som ska vara uppfyllda för att man ska få göra avdraget. Man måste till exempel äga och bo i bostaden där arbetet utförs, och man ska ha betalat in tillräckligt mycket i skatt för att täcka avdraget. Kontakta Skatteverket för mer information om ROT-avdraget.