Olika sorters tak

När man pratar om att byta tak pratar man ofta om olika taktyper. Dessa har nämligen stor påverkan på vilken valmöjlighet du har för din bostad. Ett flackt tak kan exempelvis inte ha tegelpannor eftersom tegel behöver en viss lutning för att kunna leda bort regnvattnet på ett bra sätt. Ett väldigt brant tak kan också begränsa valmöjligheten när det kommer till takmaterial.

Vi har sammanställt en kortare lista på några av de vanligare taktyperna i Sverige och vilka takmaterial som ofta används till dessa.

Det finns flera olika sorters tak 

Sadeltak är den vanligaste taktypen i Sverige.

Sadeltak är den vanligaste taktypen i Sverige.

  • Sadeltak – landets vanligaste taktyp. Till sadeltak kan du använda takmaterial som bland annat tegel- och betongpannor men även plåttak fungerar. Dock är det viktigt att kolla upp takets lutning för att se vad som gäller. I vissa fall går det att öka taklutningen något för att ett visst takmaterial ska kunna användas.
  • Pulpettak – denna sortens tak har en relativt liten taklutning och läggs på byggnader med en bredd under 30 meter. Vad som kännetecknar pulpettak är att det endast är ett takfall, alltså inte två som på ett sadeltak. På detta tak kan det ibland fungera att lägga tegel annars brukar plåttak eller papptak vara bra.
  • Mansardtak – ännu en vanlig taktyp i Sverige och ganska lik sadeltaket. Skillnaden är att takfallet har en brytning. Istället för att falla rakt i en lutning börjar taket först i en planare lutning för att sedan brytas och övergå i en brantare lutning. Denna taktyp brukar fungera bra med olika takmaterial, bland annat tegelpannor och plåttak.

Om du är osäker på vilket takmaterial som passar för ditt tak kan du snabbt få svar genom att kontakta en takläggare. Du kan även hitta bra information på nätet genom att googla på din taktyp och material.

Glöm inte bort att du som privatperson har rätt att utnyttja ROT-avdraget för arbetskostnader på upp till 50 000 kronor.

Så vilket takmaterial ska jag välja?

Läs mer om:

Papptak

Shingel

Plåt

Tegel

Betong